Objednávky kurtů 739 237 633 / Tréninky dětí 602 696 060
ibdoksy@seznam.cz

Tenisový klub Doksy

Pozvánka

Vážení členové TK Doksy, jménem výboru TK si Vás dovoluji pozvat na výroční členskou schůzi TK Doksy, která se bude konat v neděli 5. března 2023 v klubovně TK Doksy. Začátek je plánován na 17.00 hod.

Program

1. zahájení, schválení programu výroční schůze
2. volba mandátové komise a návrhové komise
3. zpráva o činnosti klubu – Ing. Michal Jaroš
4. informace o hospodaření TK v roce 2022 – Ing. Michal Jaroš
5. dotace rok 2022 a 2023 – Ing. Michal Jaroš
6. informace soutěžích mládeže v roce 2022 – Marcela Réblová
7. informace soutěžích dospělých v roce 2022 – Ing. Petr Vidner
8. rozpočet klubu na rok 2023 – Ing. Michal Jaroš
9. volby nového výboru TK Doksy
10. usnesení
11. diskuse
12. závěr

Doksy 20. 2. 2023 Ing. Michal Jaroš
předseda výboru

Poznámka

Výbor TK navrhuje členské příspěvky 2023 ve stejné výši jako v minulém roce.
Příspěvky uhraďte, prosím, přednostně bankovním převodem na účet TK Doksy u
Moneta Money Bank číslo 352 503 824 / 0600. V hotovosti bude úhrada možná
před nebo po členské schůzi u Mgr. Jany Zelenkové.

Kontaktní formulář