Objednávky kurtů 739 237 633 / Tréninky dětí 602 696 060
ibdoksy@seznam.cz

Výběrové řízení pro výběr nájemce areálu Tenisového klubu Doksy

Předmět nájmu

 • Pět tenisových dvorců s antukovým povrchem a jeden dvorec s povrchem Nisaplast s omezenou využitelností.
 • Klubovnu TK s plochou 60 m2, sklad 12 m2, sociální zařízení šatnový blok se sociálním zařízením zvlášť pro muže a ženy.
 • Inventáře místností a zařízení.
 • Inventář podle inventurního seznamu.
 • Dodávku el. energie poměrná část podle pomocného elektroměru.
 • Vodné a stočné podle vodoměru.
 • Dodávku plynu podle poměrná část podle pomocného plynoměru.
 • Odvoz komunálního odpadu podle sběru firmy AVE.
 • Prostory pro ubytování – 15 lůžek.

Účel pronájmu

 • Nájemce bude předmět nájmu užívat jako provozovnu pro svou podnikatelskou činnost k zabezpečení provozu sportovního areálu se zaměřením na tenisový sport s možným využitím pohostinství.
 • Předmětem podnikání je pronájem tenisových dvorců, klubovny a prostor pro ubytování.

Podmínky pronájmu

 • Tenisové dvorce se pronajímají k tenisové hře a organizace jejich obsazování ve vztahu k členům tenisového klubu se řídí pravidly a hracího a klubového řádu.
 • Nájemce musí umožnit rekreační a závodní hraní a tréninkovou přípravu členů TK Doksy (tenisová škola dětí, 4 závodní družstva mládeže, družstvo dospělých).
 • Nájemce je povinen společně TK Doksy uspořádat maximálně 6 třídenních turnajů zařazených do letní termínové listiny ČTS.
 • Šatnový blok slouží k zabezpečení závodní a rekreační tenisové hry členů TK i příchozích.

Doba pronájmu

Nájem se sjednává na dobu určitou od 1. 1 .2021 do 31. 12.2025 s opcí prodloužení až o dalších 5 let.

Kritéria výběru

 • Výše nabídnutého nájmu.
 • Kvalita podnikatelského projektu předloženého písemně výboru tenisového klubu.

Termín pro podání nabídek

Písemně do 31. 10.2020 na adresu Ing. Michal Jaroš, Libušina 363, 472 01 Doksy.

Kontakt pro podrobnější informace

 • Ing. Michal Jaroš, tel.: 602 569 342, mail: michal.jaros@compucon.cz
 • Miroslav Slovák, tel.: 737 610 405, mail: slovak.doksy@volny.cz

Kontaktní formulář