Objednávky kurtů 739 237 633 / Tréninky dětí 602 696 060
ibdoksy@seznam.cz

Usnesení z členské schůze TK Doksy spolek

Schůze konaná dne 29.4.2018 v klubovně tenisového klubu, Tenisový klub Doksy spolek, Masarykovy sady 3, 472 01 Doksy

Řádná členská schůze schvaluje:

  • Program valné hromady a volbu pracovních komisí
  • Zprávu o činnosti výboru tenisového klubu za rok 2017
  • Změny ve Stanovách Tenisového klubu, a pověřuje p. Zelenku jejich zapsáním u Rejstříkové soudu
  • Rozpočet na rok 2018
  • Usnesení členské schůze
  • Výši členských příspěvků pro rok 2018
Kategorie Částka
Dospělí 2.000 Kč
Senioři 1.000 Kč
Dorostenci 1.000 Kč
Mládež do 14 let 500 Kč
Přispívající 750 Kč
Děti do 10 let TŠ 100 Kč

Řádná členská schůze bere na vědomí:

  • Zprávu o sportovní činnosti, kterou přednesli vedoucí družstev Ing. Vladimír Pecold a Ing. Petr Vidner.
  • Zprávu Ing. Michala Jaroše o získaných dotacích
  • Zprávu o hospodaření a plnění rozpočtu za rok 2017

V Doksech 29. 4 .2018
Zapsal: Václav Zelenka

Kontaktní formulář