Objednávky kurtů 739 237 633 / Tréninky dětí 602 696 060
ibdoksy@seznam.cz

Výroční schůze TK Doksy 31. května 2019 v klubovně TK Doksy

TENISOVÝ KLUB DOKSY, spolek Masarykovy sady 3, 472 01 Doksy

Pozvánka

Vážení, jménem výboru TK Doksy si Vás dovoluji pozvat na výroční schůzi TK Doksy, která se bude konat v neděli 31.května 2020 v klubovně TK Doksy. Začátek je plánován na 17.00 hod.

Program:

1. zahájení, schválení programu výroční schůze
2. volba mandátové komise a návrhové komise
3. zpráva o činnosti klubu – Ing. Michal Jaroš
4. informace o hospodaření TK v roce 2019 – Ing. Michal Jaroš
5. dotace rok 2019 a 2020 – Ing. Michal Jaroš
6. informace soutěžích mládeže v roce 2019 – Ing. Vladimír Pecold
7. informace soutěžích dospělých v roce 2019 – Ing. Petr Vidner
8. informace o soutěžích a turnajích v roce 2020 – Marcela Réblová
9. členské příspěvky pro rok 2020 – Václav Zelenka
10. rozpočet klubu na rok 2020 – Ing. Michal Jaroš
11. volby nového výboru TK Doksy
12. usnesení
13. diskuse
14. závěr

Doksy 13. 5. 2020
Ing. Michal Jaroš
předseda klubu

Poznámka:
Výbor TK navrhuje členské příspěvky 2020 ve stejné výši jako v minulém roce. Příspěvky uhraďte, prosím, přednostně bankovním převodem na účet TK Doksy u Moneta Money Bank číslo 352 503 824 / 0600. V hotovosti bude úhrada možná před nebo po členské schůzi u Ing. Michala Jaroše, případně po předchozí domluvě u paní Martiny Švermové.

Kontaktní formulář