Objednávky kurtů 739 237 633 / Tréninky dětí 602 696 060
ibdoksy@seznam.cz

Tenisový klub Doksy

Pozvánka

Vážení členové TK Doksy, jménem výboru TK si Vás dovoluji pozvat na výroční členskou schůzi TK Doksy, která se bude konat v neděli 21. dubna 2024 v klubovně TK Doksy. Začátek je plánován na 17.00 hod.

Program

1. zahájení, schválení programu výroční schůze
2. volba mandátové komise a návrhové komise
3. zpráva o činnosti klubu – Ing. Michal Jaroš
4. informace o hospodaření TK v roce 2023 – Ing. Michal Jaroš
5. dotace rok 2023 a 2024 – Ing. Michal Jaroš
6. informace soutěžích mládeže v roce 2023 – Marcela Réblová
7. informace soutěžích dospělých v roce 2023 – Ing. Petr Vidner
8. rozpočet klubu na rok 2024 – Ing. Michal Jaroš
9. dovolení člena výboru TK Doksy za Mirka Slováka, který odstoupil
10. úprava odstavce 7 článku 6 Stanov TKD umožňující elektronické vyřizování dotací
11. volba delegátů na Valnou hromadu SeTeS 28. 4.2024 v České Lípě
12. usnesení
13. diskuse
14. závěr

Doksy 4. 4. 2024 Ing. Michal Jaroš předseda výboru

Poznámka:
Výbor TK navrhuje členské příspěvky 2024 ve stejné výši jako v minulém roce. Příspěvky uhraďte, prosím, přednostně bankovním převodem na účet TK Doksy u Moneta Money Bank číslo 352 503 824 / 0600. V hotovosti bude úhrada možná před nebo po členské schůzi u Mgr. Jany Zelenkové.

Kontaktní formulář