Objednávky kurtů 739 237 633 / Tréninky dětí 602 696 060
ibdoksy@seznam.cz

Tenisový klub Doksy, spolek Masarykovy sady 3, 472 01 Doksy

Pozvánka

Vážení členové TK Doksy, jménem výboru TK Doksy si Vás dovoluji pozvat na členskou schůzi TK Doksy, která se bude konat v neděli 24. dubna 2022 v klubovně TK Doksy. Začátek je plánován na 18.00 hod.

Program

1. zahájení, schválení programu výroční schůze
2. nový nájemce tenisového areálu
3. volba mandátové a návrhové komise
4. zpráva o činnosti klubu – Ing. Michal Jaroš
5. informace o hospodaření TK v roce 2021– Ing. Michal Jaroš
6. dotace rok 2021 a 2022 – Ing. Michal Jaroš
7. informace činnosti mládeže v letech 2021 a 2022 – Marcela Réblová
8. informace soutěžích dospělých v letech 2021 a 2022 – Ing. Petr Vidner
9. informace o turnajích v roce 2022 – Ing. Michal Jaroš
10.členské příspěvky pro rok 2022 – Mgr. Jana Zelenková
11.rozpočet klubu na rok 2022 – Ing. Michal Jaroš
12.Volba delegátů na valnou hromadu TJ – 5 delegátů
13.diskuse
14.usnesení
15.závěr

Ing. Michal Jaroš předseda klubu
Doksy 12. dubna 2022

Kontaktní formulář