Objednávky kurtů 739 237 633 / Tréninky dětí 602 696 060
ibdoksy@seznam.cz

Členská schůze TK Doksy 19. září 2021 v klubovně TK Doksy

TENISOVÝ KLUB DOKSY, spolekMasarykovy sady 3, 472 01 Doksy

P O Z V Á N K A

Vážení členové TK Doksy, jménem výboru TK Doksy si Vás dovoluji pozvat na členskou schůzi TK Doksy, která se bude konat v neděli 19. září 2021 v klubovně TK Doksy. Začátek je plánován na 18.00 hod.

Program:

1. zahájení, schválení programu výroční schůze
2. Představení nového nájemce tenisového areálu
3. volba mandátové a návrhové komise
4. zpráva o činnosti klubu – Ing. Michal Jaroš
5. informace o hospodaření TK v letech 2020 a 2021– Ing. Michal Jaroš
6. dotace rok 2020 a 2021 – Ing. Michal Jaroš
7. informace činnosti mládeže v letech 2020 a 2021 – Marcela Réblová
8. informace soutěžích dospělých v letech 2020 a 2021 – Ing. Petr Vidner
9. informace o turnajích v letech 2020 a 2021 – Ing. Michal Jaroš
10.členské příspěvky pro rok 2021 – Mgr. Jana Zelenková
11.rozpočet klubu na rok 2021 – Ing. Michal Jaroš
12.diskuse
13.usnesení
14.závěr

Doksy 6. 9. 2021 předseda klubu Ing. Michal Jaroš

Kontaktní formulář